Η Διοίκηση και το προσωπικό του ΚΔΒΜ Le@rn-it σας εύχεται:
Xρόνια Πολλά, Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία και ευτυχία για εσάς και τις οικογένειές σας!
Το κέντρο μας θα είναι κλειστό απο 01/05/24 έως 07/05/24

Επιδοτούμενα Προγράμματα
Σεμινάρια
Μεταπτυχιακά
Αγγλικά
Πληροφορική

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Αγγλικών

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Πληροφορικής

Υπηρεσίες

Σεμινάρια

Το Le@rn-it αποτελεί εξειδικευμένο κέντρο οργάνωσης και διεξαγωγής σεμιναρίων με ολοκληρωμένα πακέτα σπουδών επιμόρφωσης.

Συμβουλευτική εργασιών

Η συμβουλευτική εργασιών είναι πλέον ο εύκολος δρόμος προς την επιτυχία. Εδώ τις αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και σίγουρα αποτελέσματα.

Φοιτητικά μαθήματα

Αναλαμβάνουμε τα περισσότερα μαθήματα των ΤΕΙ/ΑΕΙ με έμπειρο προσωπικό και σίγουρα αποτελέσματα.

Ποιότητα

Διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων με πλούσια διδακτική εμπειρία, άρτια εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Υπηρεσίες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn-it είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ. Σας παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες με σκοπό την ομαλή ένταξή σας στην αγορά εργασίας μέσω των ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων σπουδών που έχουμε προγραμματίσει για εσάς.

Διακρίσεις

Το έτος 2014 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn-it έλαβε την 1η θέση μεταξύ των υπολοίπων Κ.Δ.Β.Μ του Ν. Σερρών, υλοποιώντας προγράμματα κατάρτισης για 251 άτομα στις ηλικίες 18-29 ετών εκ των οποίων το 25% των ωφελούμενων απορροφήθηκε απο την αγορά εργασίας του Ν. Σερρών.