Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, ΣεμινάριαTο προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).

Για την κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτών στις πιλοτικές εξετάσεις, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Learn-it διοργανώνει Σεμινάρια προετοιμασίας για τους εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι πρόκειται άμεσα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίες διοργανώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Συγκεκριμένα, τα Σεμινάρια απευθύνονται σε όσους έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην παρούσα φάση των εξετάσεων πιστοποίησης, οι οποίοι είναι όσοι:

  1. Έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και έχουν αποστείλει φάκελο με την εκτυπωμένη Αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (σύμφωνα με το ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σφραγίδα ταχυδρομείου) και μετά την αξιολόγηση της Αίτησης και του φακέλου τους: α) το αποτέλεσμα ελέγχου είναι «πλήρης» και δεν ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία, β) κατατάσσονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/ στη διαδρομή: «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας».
  2. Έχουν διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους τουλάχιστον 150 ωρών ή/και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διά Βίου Μάθηση ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αναρτήσει την Τράπεζα Θεμάτων που περιέχει τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μελετήσουν οι υποψήφιοι και επάνω σε αυτά θα γίνουν οι εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr).

 

Το Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης  Υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με μεθοδολογία δια ζώσης κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

  • Α) Προετοιμασία για την γραπτή αξιολόγηση μέσα από την αναλυτική επισκόπηση της τράπεζας των θεμάτων. Κατά τη διαδικασία αυτή μελετώνται ερωτήσεις και απαντήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας και από τις εννέα εξεταζόμενες θεματικές ενότητες.
  • Β) Υποστήριξη στην οργάνωση και παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας. Το στάδιο αυτό της προετοιμασίας περιλαμβάνει την αναλυτική μελέτη της δομή της μικροδιδασκαλίας, τη συζήτηση πάνω σε προτεινόμενα θέματα επιλογής και τη διενέργεια προσομοιώσεων, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση μεθόδων διδασκαλίας και εποπτικών μέσων.
  • Γ) Προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης και της αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο υποψήφιος θα λάβει σχετική βεβαίωση παρακολούθησης 100 ωρών.

Τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων: Σέρρες.

 

Άν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Νομός

Email

Παρατηρήσεις
Like & Share: