Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τι είναι το ΕΑΠ

To Ε.Α.Π. (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) είναι ένα πανεπιστήμιο στο οποίο κανείς μπορεί να συμμετέχει στην εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

Σπουδαστές στο ΕΑΠ

Οι σπουδαστές του ΕΑΠ έχουν σημαντικές διαφορές από τους σπουδαστές των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αυτές εντοπίζονται στις έντονες παράλληλες δραστηριότητες (εργασιακές συνήθως) αλλά και στην μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ των σπουδών τους στο ΕΑΠ και της αποφοίτησης τους από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτές οι ιδιαιτερότητες σε συνδυασμό και με την φύση του ΕΑΠ που δεν περιλαμβάνει παραδόσεις μαθημάτων, καθιστούν την ανάγκη συμπληρωματικής εκπαίδευσης απαραίτητη.

Εμείς στον εκπαιδευτικό όμιλο Le@rn-it προσφέρουμε στους σπουδαστές του ΕΑΠ

  • Υποστηρικτικά μαθήματα για την παράδοση της ύλης και την επίλυση αποριών
  • Υποστήριξη στις εργασίες του ΕΑΠ
  • Εξ αποστάσεως παροχή βοήθειας με χρήση video conference και διακρατικού πίνακα τελευταίας τεχνολογίας
  • Παροχή σημειώσεων και βοηθημάτων αποκλειστικής συγγραφής από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς συγγραφείς του εκπαιδευτικού μας ομίλου
  • Πρόσβαση μέσω του παραρτήματος Le@rn IT ΠΑΤΡΑΣ στην έδρα του ΕΑΠ και σε διοικητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
  • Δεν δεσμευόμαστε από γεωγραφικού ή χρονικούς περιορισμούς αφού παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας, σε σχεδόν όλες τις πόλεις της Ελλάδας, δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως και σε όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλους του εκπαιδευτικού τομείς του ΕΑΠ, σε προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Like & Share: