Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-45

 

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.800€

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών στις ειδικότητες:
    • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
    • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
    • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
  • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών σε ιδιωτικές εταιρείες.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι σε συνεργασία με Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.

 

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή και να ανημερωθείτε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο*

Νομός

Διεύθυνση*

Τηλέφωνο*

Email*

Επιθυμητό ωράριο

Παρατηρήσεις
Like & Share: