Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου

eksypna-systimata-emptΠεριγραφή Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Frederick, Tο Mεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Στην τελευταία δεκαετία οι αλλαγές που έγιναν μέσα από τις εξελίξεις στο Διαδίκτυο ήταν δραματικές, τόσο στο χώρο της Πληροφορικής, όσο και στην κοινωνία γενικότερα Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μια αλματώδης ανάπτυξη στις υπολογιστικές δυνατότητες όχι μόνο των συμβατικών υπολογιστών αλλά και ενός μεγάλου εύρους μηχανών, όπως κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Όλες αυτές οι αλλαγές κάνουν αναγκαία την ύπαρξη επιστημόνων και μηχανικών με την κατάλληλη εκπαίδευση στις σχετικές τεχνολογίες που να έχουν βαθιά γνώση των αλληλοεπιδράσεων και των προκλήσεων που μας περιμένουν.

Η κατανόηση των πιο πάνω αποτελεί το βασικό κίνητρο και την κύρια λογική για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος, μοναδικού στην Κύπρο. Σκοπός του είναι να αναπτύξει αποφοίτους με βαθιά κατανόηση και προηγμένες γνώσεις των τεχνολογιών που σχετίζονται με τα Έξυπνα Συστήματα και τα Συστήματα Διαδικτύου.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Στόχοι Προγράμματος

– Χρήση σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.

– Επίδειξη σε βάθος κατανόησης των κατανεμημένων συστημάτων και δυνατότητα εκτίμησης των δυνατοτήτων και περιορισμών τους.

– Εκτίμηση της σημασίας των έξυπνων συστημάτων και συστημάτων διαδικτύου και δυνατότητα κατανόησης και χρησιμοποίησης αποδοτικών πρακτικών για την ανάπτυξή τους.

– Εκτίμηση των βασικών αρχών υπολογιστικότητας και του αντίκτυπού της στα ενσωματωμένα συστήματα.

– Αξιολόγηση διάφορων τεχνολογιών και εναλλακτικών λύσεων στους τομείς των έξυπνων συστημάτων και συστημάτων διαδικτύου, καθώς και δυνατότητα να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.

– Ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες στους σχετικούς τομείς και δημιουργία σχέσεων και διασυνδέσεων με τις υφιστάμενες τεχνολογίες.

Δομή Προγράμματος

PROGRAM REQUIREMENTS ECTS
Compulsory courses 40
Elective courses
(a) Courses of specialization
(b) General Education courses / Free Electives
20
Master Thesis 30
Practical training 0
TOTAL 90
SEMESTER 1
Code Name ECTS
ACSC501 COMPUTER NETWORKS 10
ACSC503 UBIQUITOUS COMPUTING 10
ACSC521 DISTRIBUTED AND CLOUD COMPUTING 10
TOTAL 30
SEMESTER 2
Code Name ECTS
ACSC502 WEB ENGINEERING 10
ACSC589 RESEARCH METHODOLOGY AND THESIS PLANNING 5
ACSC550 ADVANCED WEB ENGINEERING 5
ACSC530 COMMUNICATIONS FOR SMART SYSTEMS
ACSC551 INTERACTIVE SYSTEMS DESIGN 5
ACSC531 EMBEDDED SYSTEMS I
ACSC552 DATA MINING 5
ACSC532 EMBEDDED SYSTEMS II
TOTAL 30
SEMESTER 3
Code Name ECTS
ACSC590 MASTER THESIS 25
ACSC554 BIG DATA AND ANALYTICS 5
ACSC533 SENSORS AND ACTUATORS FOR SMART SYSTEMS
TOTAL 30

Διαδικασία εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).
 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
 • Συμπληρωμένη αίτηση.

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα
 • Ο Όμιλος αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Πόλη

Email

Παρατηρήσεις
Like & Share: