Φοιτητικά Μαθήματα

facebook-big

Φοιτητικά Μαθήματα

Τα πανεπιστημιακά μαθήματα απευθύνονται προς σπουδαστές των Ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ καθώς και σε σπουδαστές ιδιωτικών και ξένων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Το αντικείμενο σπουδών είναι το μάθημα της σχολής και ο αντικειμενικός στόχος των μαθημάτων είναι ο σπουδαστής να περάσει με επιτυχία το μάθημα συγκεντρώνοντας όσο το δυνατό καλύτερη βαθμολογία.
Το πανεπιστημιακό μάθημα δεν απευθύνεται μόνο στους αδύναμους ή με ελλείψεις σπουδαστές. Απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές που σκοπό τους έχουν να αποκτήσουν το πτυχίο τους, στην ώρα του και με το μέγιστο δυνατό βαθμό.
Στόχοι ενός πανεπιστημιακού μαθήματος
• Κάλυψη της προαπαιτούμενης γνώσης για να μπορεί ο σπουδαστής να ανταποκριθεί στις κυρίως ανάγκες του μαθήματος
• Εμπέδωση μεθοδολογία μελέτης
• Κάλυψη της απαιτούμενης ύλης με αποσαφήνιση των δύσκολων και δυσνόητων σημείων της.
• Βοήθεια στην επίλυση θεμάτων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων
• Προσομοίωση εξετάσεων με επιλογή επίκαιρων πιθανών θεμάτων
• Βοήθεια στην εκπόνηση εργασιών που σχετίζονται με το μάθημα
• Επίλυση των θεμάτων της τρέχουσας εξέτασης

Ποια επιστημονικά αντικείμενα καλύπτουν τα πανεπιστημιακά μαθήματα
Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le@rn IT διατηρεί την μεγαλύτερη σε έκταση αλλά και ποιότητα βάση δεδομένων επιστημονικών συνεργατών. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές προέρχονται από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και τα βασικά προσόντα τους είναι μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών. Σε κάθε ειδικότητα διαθέτουμε την καλύτερη δυνατή λύση και η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση είναι ανεξάρτητη από την εξειδίκευση του αντικειμένου που απαιτείται. Με λίγα λόγια καλύπτουμε το 99% των ειδικοτήτων που αυτή τη στιγμή διδάσκονται στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Τρόπος τέλεση των μαθημάτων
Τα πανεπιστημιακά μαθήματα είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα μαθήματα. Καλύπτουν ιδιαίτερες και πολύ εξειδικευμένες ανάγκες και είναι απαραίτητη η προσήλωση του καθηγητή στον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά. Μέσα από τα ιδιαίτερα μαθήματα γίνεται πλήρη εκμετάλλευση τόσο του χρόνου του σπουδαστή όσο και της προϋπάρχουσας γνώση του στο αντικείμενο. Τα μαθήματα εκτελούνται σε διαδοχικά ραντεβού που καθορίζονται με βάση το ωράριο του σπουδαστή και το σύνολο των μαθημάτων προσδιορίζεται από τον σπουδαστή και τον καθηγητή. Ο σχηματισμός τμημάτων είναι εφικτός, ιδιαιτέρα όταν η ομοιογένεια και η σύμπνοια όλων των παραγόντων είναι σε επιτρεπτό επίπεδο.

Οικονομικός Διακανονισμός
Υπάρχουν δύο τρόποι πληρωμής των μαθημάτων
Α) Προπληρωμή ενός αριθμού ωρών
Β) Πληρωμή ανά μάθημα
Στην πρώτη περίπτωση υφίσταται έκπτωση μέχρι και 20% η οποία συνεχίζει να υφίσταται και για τις ώρες που υπερβαίνουν της προπληρωμής, εφόσον αυτές αφορούν το ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Πόλη

Email

Παρατηρήσεις 


Like & Share: