Φόρμα υπολογισμού μορίων voucher 29-64

Φόρμα υπολογισμού μορίων voucher 29-64
Πλήρους απασχόλησης, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, κατα τα τελευταια 10 έτη.
Σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία
Ανηλίκων ή/και ενηλίκων 67% και άνω
Sending

Like & Share: