Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων

 

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων” με δικαιούχο την Ομοσπονδία Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος
✅ Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης: 80 ώρες
✅ Μέθοδος διδασκαλίας : Εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη)
✅ Εκπαιδευτικά αντικείμενα:
– Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Καπνού
– Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας
– Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
✅ Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης)
✅ Εκπαιδευτικό επίδομα: €5 μικτά ανά ώρα κατάρτισης (Σύνολο 400€ μικτά)
✅ Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 από την UCERT.
✅ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/10/2022

 

 

 


Like & Share: