ΜΙΝΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Εξ αποστάσεως, μέσα σε λίγες ώρες είστε σε θέση να παρουσιάσετε την μικροδιδασκαλία με σίγουρη επιτυχία.

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

Απευθύνεται  σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ)

 

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες live μαθήματος

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα προετοιμαστεί εξ ολοκλήρου το πλάνο μαθήματος,( μικροδιδασκαλία ) κάθε εκπαιδευόμενου ατομικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων και πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Όπως επίσης θα προετοιμαστεί και η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο ατομικά

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Νομός

Email

Παρατηρήσεις
Like & Share: