Παράταση εγγραφών που αφορούν μεταπτυχιακό τίτλο

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Πανεπιστήμιο, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνονται οι εγγραφές του εαρινού εξαμήνου 2017 με καταληκτική ημερομηνία την 7/2/2017 (μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί όλες οι αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά).


Like & Share: