Εξ’ Αποστάσεως Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

are-you-ready-for-exams

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σε φοιτητές – σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

* απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις είναι : είτε 150 ώρες διδακτική εμπειρία, είτε να είστε στο εισαγωγικό μητρώο.

 

Περιεχόμενο Προγράμματος / Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα / σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στοχεύει:

 • στην ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων γύρω από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των εξετάσεων (θεωρητικό μέρος και μικροδιδασκαλία),
 • στην κατανόηση των ερωτήσεων της τράπεζας δεδομένων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
 • στην εξοικείωση των υποψηφίων με την εξεταστική διαδικασία,
 • στην εξάσκηση σε περιβάλλον προσομοίωσης εξετάσεων και
 • στην προετοιμασία και την εξάσκηση της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας.

 

Ειδικότερα, το σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θα διοργανωθεί περιλαμβάνει:

 • Α) Προετοιμασία για την γραπτή αξιολόγηση μέσα από την αναλυτική επισκόπηση της τράπεζας των θεμάτων. Κατά τη διαδικασία αυτή μελετώνται ερωτήσεις και απαντήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας και από τις εννέα εξεταζόμενες θεματικές ενότητες.
 • Β) Υποστήριξη στην οργάνωση και παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας. Το στάδιο αυτό της προετοιμασίας περιλαμβάνει την αναλυτική μελέτη της δομή της μικροδιδασκαλίας, τη συζήτηση πάνω σε προτεινόμενα θέματα επιλογής και τη διενέργεια προσομοιώσεων, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση μεθόδων διδασκαλίας και εποπτικών μέσων.
 • Γ) Προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης και της αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

 

Διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 150 διδακτικές ώρες, που κατανέμονται ως εξής:

 • 40 διδακτικές ώρες υλοποιούνται δια ζώσης ή μέσω τηλεεκπαίδευσης (webinars)
 • 60 διδακτικές ώρες υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (webinars, αξιοποίηση ειδικής πλατφόρμας, μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεις και εκπόνηση ατομικών εργασιών).

 

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τη διδακτέα ύλη από την τράπεζα θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

 • Αλληλογνωριμία, Στόχοι προγράμματος, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Δομή, Λειτουργία και Δυναμική της Ομάδας: Ρόλοι σε μία ομάδα. Στάδια εξέλιξης μιας ομάδας. Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Στόχοι
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος  εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό-Πολιτισμικό πλαίσιο
 • Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
 • Ανάπτυξη & διαχείριση σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας
 • Ανάπτυξη των βασικών θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Μελέτη θεμάτων στις εννέα θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Παραδείγματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – Εκπαιδευτικές Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού
 • Εποπτικά Μέσα – Χώρος (Να αλλάξει και να μπει Αίθουσα Διδασκαλίας)
 • Αυτό-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας (Δομή, Παρουσίαση, Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας και Παραδείγματα Μικροδιδασκαλιών)
 • Παρουσίαση 20’ Μικροδιδασκαλιών από τους συμμετέχοντες (στα πρότυπα των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ) – Σχολιασμός και Ανατροφοδότηση

 

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 60 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, 40 ώρες διά ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις σε εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού και 6 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης.

 

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 300 ευρώ

Τρόπος πληρωμής:
50% προκαταβολή πριν την έναρξη του προγράμματος και το υπολειπόμενο ποσό έως την λήξη του προγράμματος

Εκπτώσεις:

 • 275€ για κατόχους κάρτας ανεργίας και για όσους προεξοφλήσουν το συνολικό ποσό πριν την έναρξη του τμήματος
 • 250€ για Α.ΜΕ.Α.
 • 250€ για ομάδες ενδιαφερομένων από 4 άτομα και πάνω

Καταβολή Διδάκτρων:

 • Τράπεζα Πειραιώς
  Αριθμός Λογαριασμού: GR51 0171 6660 0066 6610 7287 507
  Αιτιολογία: ΣΕΡ102, Ονοματεπώνυμο
 • Εθνική Τράπεζα
  Αριθμός Λογαριασμού: GR13011 0766 00000 7666 0332107
  Αιτιολογία: ΣΕΡ102, Ονοματεπώνυμο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε η αιτιολογία καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Νομός

Email

Παρατηρήσεις
Like & Share: