Σεμινάριο Κρεοπωλών – Ισότιμο Κρατικού Πιστοποιητικού

 

Χρονική διάρκεια εκπαίδευσης

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται σε διακόσιες (300) ώρες συνολικά.

 

Αριθμός εκπαιδευομένων

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων της κάθε ομάδας καθορίζεται μέχρι είκοσι (20) άτομα.

 

Χρονική Διάρκεια της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική διδασκαλία με την βοήθεια κατάλληλων εποπτικών μέσων (85 ώρες)
  • Πρακτική εξάσκηση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο (100 ώρες)
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις εκτροφής και σφαγής ζώων και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας συντήρησης και εμπορίας κρεάτων γενικώς. (15 ώρες)
  • Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή άλλες εγκαταστάσεις κρέατος (100 ώρες)

 

Διδασκόμενη ύλη:

Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω θεωρητικά θέματα και τις αντίστοιχες

κατά περίπτωση πρακτικές ασκήσεις:

 

A/A Θεματική Ενότητα Ώρες
1 Γενικά για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στοιχεία διατροφής του ανθρώπου 5
2 Στοιχεία ανατομίας και Φυσιολογίας των θηλαστικών (θεωρητικά και πρακτικά) 4
3 Στοιχεία παθολογίας των σφάγιων ζώων και των πτηνών 4
4 Στοιχεία Ζωοτεχνίας, Διατροφής και Εκτιμητικής των σφάγιων ζώων και των πτηνών 4
5 Γενικά για τα ορνιθοειδή, κουνέλια και θηράματα 4
6 Γενικά για την ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία των σφαγείων και πτηνοσφαγείων. 4
7 Υγιεινή εγκαταστάσεων εξοπλισμού και προσωπικού 5
8 Γενικά περί εμπορίας σφάγιων ζώων κρεάτων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής 5
9 Δομές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας 5
10 Στοιχεία εκτίμησης των διαφόρων ειδών και κατηγοριών σφάγιων ζώων και πτηνών 4
11 Προστασία των ζώων και υγιεινή μεταφορά των σφάγιων ζώων και πτηνών 4
12 Διαδικασία μετατροπής των σφάγιων ζώων και των πτηνών σε κρέας και κτηνιατρικός έλεγχος (υγειονομικός και ποιοτικός) στην εκτροφή, στο σφαγείο, στη μεταφορά και στην αποθήκευση στο κρεοπωλείο 4
13 Ποιοτική κατάταξη (ταξινόμηση) των διαφόρων ειδών σφάγιων, των σφάγιων των πτηνών και τεμαχισμός (κοπή) των σφάγιων σε τεμάχια χονδρικής και λιανικής πώλησης 4
14 Οργάνωση, εξοπλισμός και διαχείριση του κρεοπωλείου 4
15 Απόδοση σε σφάγιο κατά τη σφαγή ενός σφάγιου ζώου και απόδοση ενός σφάγιου σε κρέας στο κρεοπωλείο και εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων κομματιών κρέατος, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής 4
16 Γενικά για το κρέας (ιστολογική υφή, χημική σύσταση, φυσιολογικές μεταβολές, θρεπτική αξία και μαγειρική αξιοποίηση του κρέατος). 4
17 Παράγοντες αλλοίωσης του κρέατος και διάφορες αλλοιώσεις του 4
18 Εργαστήρια επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών, κατεψυγμένων κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής (υλικά συσκευασίας και ενδείξεις). 4
19 Μέθοδοι συντήρησης κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής (ψύξη, κατάψυξη και υπερκατάψυξη). 4
20 Ισχύουσα νομοθεσία 5
Σύνολο θεωρητικής Κατάρτισης 85

 

Πρακτική κατάρτιση
21 Βασικές Αρχές Τεμαχισμού – Δεξιότητες Μαχαιριών, απαραίτητα σκεύη για την ανατομία, τεμαχισμό και χρήση κρεάτων 5
22 Τεμαχισμός πουλερικών –κοτόπουλο, βασικά κομμάτια, υποπροϊόντα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας, προετοιμασία για σχάρα, σούβλα, φούρνος, τηγάνι, σουβλάκια, προϊόντα κιμά κτλ 10
23 Τεμαχισμός αμνοεριφίων, τεταρτημόρια, βασικά κομμάτια, αποστέωση, υποπροϊόντα 10
24 Παρασκευή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από αμνοερίφια, προετοιμασία για σχάρα, σούβλα, φούρνος, τηγάνι, σουβλάκια, προϊόντα κιμά κτλ 5
25 Τεμαχισμός χοίρου, τεταρτημόρια, βασικά κομμάτια, αποστέωση, υποπροϊόντα 15
26 Παρασκευή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από χοίρους, προετοιμασία για σχάρα, σούβλα, φούρνος, τηγάνι, σουβλάκια, προϊόντα κιμά κτλ 10
27 Τεμαχισμός βοοειδών , τεταρτημόρια, βασικά κομμάτια, αποστέωση, υποπροϊόντα 20
28 Παρασκευή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από μοσχάρια, προετοιμασία για σχάρα, σούβλα, φούρνος, τηγάνι, σουβλάκια, προϊόντα κιμά κτλ 10
29 Χειρισμός προϊόντων κυνηγιού 5
30 Συντήρηση, ωρίμανση κρεάτων και σίτεμα, μαρινάδες 5
31 Αλλαντοποιεία 5
Σύνολο πρακτικής κατάρτισης 100
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
32 Εκπαιδευτική επίσκεψη σε κτηνοτροφική μονάδα 3
33 Εκπαιδευτική επίσκεψη σε σφαγείο 2
34 Εκπαιδευτική επίσκεψη σε 2 κρεοπωλεία 6
35 Εκπαιδευτική επίσκεψη σε βιοτεχνική μονάδα κρέατος 4
Σύνολο εκπαιδευτικών επισκέψεων 15
Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή άλλες εγκαταστάσεις κρέατος 100
Γενικό σύνολο ωρών 300

 

Δοκιμασία για την απόκτηση διπλώματος κρεοπώλη

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεωρητικών μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων, οργανώνεται μια εξέτασή. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος πάνω στην ύλη που διδάχθηκε και διενεργείται από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού της Σχολής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
παρακάτω και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Πόλη

Email

Παρατηρήσεις 


Like & Share: