Συμβουλευτική & επαγγελματικός προσανατολισμός

 
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 400 ΩΡΩΝ

Τα τελευταία χρόνια, η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχουν γίνει πιο εμφανείς από ποτέ.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει από τις βαθιές κοινωνικές και παγκόσμιες επιρροές, από τον μεταβαλλόμενο οικογενειακό τρόπο ζωής και την μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η καθοδήγηση μέσα από τις θεωρίες και τις στρατηγικές της Συμβουλευτικής, κρίνεται πλέον επιτακτική. Σε όλον τον κόσμο οι ερευνητές επικεντρώνονται στον εντοπισμό προσεγγίσεων και εργαλείων που να ταιριάζουν με πραγματικές συνθήκες απασχόλησης και στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας προς όφελος όλων των πολιτών.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας , ο μεταμοντερνισμός από τις μελλοντικές τάσεις του 21ου αιώνα η ικανοποίηση από την εργασία, οι αξίες που συνδέονται με την εργασία και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας στη σχολική κοινότητα, απαιτούν πλέον εξειδικευμένους συμβούλους με βαθιά κατανόηση των θεωριών ανάπτυξης και εξέλιξης σε όλα τα πολιτισμικά στρώματα.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη, συνεχίζει και αυτή τη χρονιά με ένα νέο πρόγραμμα στον τομέα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Τι είναι Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

H Δια βίου Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Δια βίου ΣυΕΠ) ή Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και η οποία επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του ατόμου, για το λόγο αυτό αποκαλείται Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ή αλλιώς Δια βίου ΣυΕΠ.
Οι ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες Δια βίου ΣυΕΠ είναι:

 • Μαθητές
 • Φοιτητές και Σπουδαστές
 • Άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
 • Εργαζόμενοι για τη δια βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας τους και των αλλαγών καριέρας.
 • Γονείς για να βοηθηθούν στο να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν ουσιαστικά στις αποφάσεις τους.
 • Ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ).

Τι προσφέρει;
Ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ως στόχο να σε βοηθήσει να λάβεις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσεις τη σταδιοδρομία σου. Ειδικότερα, θα μπορέσεις:

 • να πληροφορηθείς έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
 • να μάθεις να αναζητάς, να επεξεργάζεσαι και να αξιολογείς πληροφορίες, καθώς και να διερευνάς εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική σου ανάπτυξη στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης.
 • να αποκτήσεις πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς σου, των ενδιαφερόντων σου, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών σου, παραγόντων που αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σου επιλογές.
 • να λάβεις την απόφαση που σου ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει για εσένα, για τις σπουδές & τα επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν.
 • να βοηθηθείς στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αν είσαι υποψήφιος/α για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • να καταρτίσεις το ατομικό σου σχέδιο δράσης ώστε να ενταχθείς στην αγορά εργασίας ή να επαναπροσδιορίσεις την επαγγελματική σου πορεία σύμφωνα με τις προσωπικές σου ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει,  στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιδίωξη του είναι η προσφορά επιστημονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων που προωθούν τους στόχους της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός του είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο να βοηθούν τους ανθρώπους στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ζωής, όπως είναι η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η διαπραγμάτευση, η απόκτηση κινήτρων.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες.

 • Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Αναπτυξιακή ψυχολογία
 • Συμβουλευτική ατόμου, οικογένειας και ομάδας – Θεωρίες και Εφαρμογές
 • Οργανωτική και εργασιακή ψυχολογία
 • Θεωρίες Επαγγελματικής ανάπτυξης και
 • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 • Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες
 • Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας: Στατιστική και Έρευνα (spss)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω ομαδικής παρέμβασης (I)
 • Οργανωτική Ψυχολογία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Δεξιότητες εύρεσης εργασίας
 • Δεοντολογία και αρχές επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Θεωρίες λήψης απόφασης
 • Επαγγελματική και εκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Βασικές αρχές ψυχομετρίας
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω ομαδικής παρέμβασης (II)
 • Δια βίου μάθηση και συμβουλευτική – Δυναμική ομάδας
 • Συμβουλευτική Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (Πολυπολιτισμική, έμφυλη, αναπήρων, φυλακισμένων κλπ)
 • Συμβουλευτική και Οικογένεια
 • Τεχνικές επαγγελματικής συμβουλευτικής

 

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 9 μήνης διάρκειας 

150 ώρες δια ζώσης.

150 ώρες e-learning.

70 ώρες εκπόνηση εργασίας.

30 ώρες παρακολούθηση Συνέδριου.

Τα  μαθήματα θα γίνονται  το τελευταίο Σαββατοκύριακο, κάθε μήνα. Ώρες 09.00 έως 14.30.

Έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2018
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ από κρατικό Πανεπιστήμιο.

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Κοζάνη – ΧΑΛΚΙΔΑ – Πάτρα.-Ρόδος
Τμήματα μέχρι 40 ατόμων
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Ε.Φ

 Πολυχρονάτος  Κώστας   2103635701 – 6973292808       10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: eefapos@gmail.com

Οικονομικό κόστος:  500 €,  

Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ.  Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.

Προκαταβολή 100€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Πόλη

Email

Παρατηρήσεις
Like & Share: