Συμβουλευτική Εργασιών

Φοιτητικές εργασίες, Πτυχιακές εργασίες

Συμβουλευτική Εργασιών

Σε πολλές περιπτώσεις, η αξιολόγηση του σπουδαστή πραγματοποιείται με την συγγραφή εργασιών σε σχετικό με το επιστημονικό πεδίο θέμα.

Τα είδη των εργασιών είναι κυρίως:

 • Εργαστηριακές
 • Υποστηρικτικές μαθήματος – βαθμολογίας
 • Προαπαιτούμενες για την συμμετοχή σε εξετάσεις
 • Διπλωματικές
 • Πτυχιακές
 • Δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό

Οι εργασίες αυτές μπορεί να είναι σε προπτυχιακό επίπεδο, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή ακόμα και σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών.

Βοήθεια μπορεί να δοθεί στην…

 1. Μεθοδολογία εύρεσης βιβλιογραφίας
 2. Προσέγγιση του θέματος
 3. Κατάρτιση του σχεδιαγράμματος της εργασίας
 4. Στατιστική μελέτη και έρευνα
 5. Διανομή ερωτηματολογίων
 6. Αποδελτίωση υλικού
 7. Εκμάθηση ειδικών προγραμμάτων (πχ στατιστικών πακέτων)
 8. Παροχή συμβουλών και λύσεων σε δύσκολα μέρη της εργασίας
 9. Αποδελτίωση άρθρων και σχετικής βιβλιογραφίας
 10. Δακτυλογράφηση
 11. Μορφοποίηση στον word
 12. Προετοιμασία της παρουσίασης σε Powerpoint
 13. Υλικοτεχνική υποδομή της παρουσίασης
 14. Δημιουργία εξώφυλλου
 15. Εκτύπωση της εργασία
 16. Δημοσίευση της στο διαδίκτυο
 17. Εκτύπωση ειδικών πινακίδων (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια)
 18. Προετοιμασία γραφιστικής μακέτας (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια)
 19. Οποιαδήποτε ανάγκη εσείς μας καθορίσετε!!!

“Το επιστημονικό δυναμικό του ομίλου Le@rn IT απαρτίζεται από συνεργάτες με μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές με ειδίκευση στο επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της εργασίας σας. “

Για κατάθεση και αξιολόγηση μίας εργασίας σας μπορείτε να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα από το μενού υπηρεσίες  στην κεντρική σελίδα ή να επικοινωνήσετε με το Le@rnIT της πόλης που σας εξυπηρετεί. Σε κάθε περίπτωση θα έχετε μία αξιολόγηση του κόστους και μία εκτίμηση του χρόνου πραγματοποίησης της υπηρεσίας που επιθυμείτε. Η υπηρεσία αξιολόγησης είναι Δωρεάν και δεν επιφέρει καμία δέσμευση.

 


Like & Share: